Personvernerklæring


For å sikre personvernet ditt når du bruker runelangeland.com, har vi utarbeidet følgende personvernerklæring.

E-handelen runelangeland.com på nettsiden webnode.com behandler personopplysninger levert av kunden for å oppfylle og bekrefte vilkår og betingelser, behandle elektroniske bestillinger og for nødvendig kommunikasjon i den perioden som kreves av loven.

Generelle bestemmelser

 1. Behandlingsansvarlig for personopplysninger i samsvar med GDPR (heretter referert til som "Reguleringen") er Rune Langeland, organisasjonsnummer 925 299 545, med base i Stamnes, Norge (heretter referert til som "Behandlingsansvarlig");

 2. Kontaktinformasjon til Behandlingsansvarlig er: e-post info@runelangeland.com, telefon +47 41041372

 3. Personopplysninger er all informasjon som knytter seg til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

Kilde til personopplysninger

 1. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger innhentet med samtykke fra kunden og samlet gjennom kontrakten for kjøp og oppfyllelse av den elektroniske bestillingen opprettet i e-handelen runelangeland.com

 2. Behandlingsansvarlig behandler kun identifiserende og kontaktdetaljer til kunden som er nødvendige for oppfyllelsen av kjøpskontrakten;

 3. Behandlingsansvarlig behandler personopplysninger for frakt- og regnskapsformål samt for nødvendig kommunikasjon mellom kontraktspartene i den perioden som kreves av loven. Personopplysninger vil ikke bli gjort offentlig tilgjengelig og vil ikke bli overført til andre land.

Formål med databehandling Behandlingsansvarlig behandler kundens personopplysninger for følgende formål:

 1. Registrering på nettsiden runelangeland.com i samsvar med kapittel 4, avsnitt 2 i GDPR;

 2. For oppfyllelse av den elektroniske bestillingen opprettet av kunden (navn, adresse, e-post, telefonnummer);

 3. For å overholde lover og forskrifter som følger av den kontraktsmessige forholdet mellom kunden og Behandlingsansvarlig;

 4. Personopplysninger er nødvendige for oppfyllelsen av kjøpskontrakten. Kontrakten kan ikke inngås uten personopplysningene.

Varighet av lagring av personopplysninger

 1. Behandlingsansvarlig lagrer personopplysninger i den perioden som er nødvendig for oppfyllelse av rettigheter og plikter som følger av det kontraktsmessige forholdet mellom Behandlingsansvarlig og kunden, samt i en periode på 3 år etter avslutningen av det kontraktsmessige forholdet;

 2. Behandlingsansvarlig må slette alle personopplysninger etter utløpet av den perioden som kreves for lagring av personopplysninger.

Mottakere og databehandlere av personopplysninger Tredjeparter som behandler kundens personopplysninger er underleverandører av Behandlingsansvarlig. Tjenestene til disse underleverandørene er uunnværlige for den vellykkede oppfyllelsen av kjøpskontrakten og behandlingen av den elektroniske bestillingen mellom Behandlingsansvarlig og kunden.

Behandlingsansvarligs underleverandører er:

 • Webnode AG (e-handelssystem);
 • Fraktselskap; Posten Norge
 • Google Analytics (nettsideanalyse);

Kundens rettigheter I samsvar med Reguleringen har kunden rett til:

 1. Rett til å få tilgang til personopplysninger;

 2. Rett til retting av personopplysninger;

 3. Rett til sletting av personopplysninger;

 4. Rett til å motsette seg behandlingen av personopplysninger;

 5. Rett til dataportabilitet;

 6. Rett til å trekke tilbake samtykke til behandlingen av personopplysninger skriftlig eller ved å sende e-post til: info@runelangeland.com

 7. Rett til å klage til tilsynsmyndigheten i tilfelle mistanke om brudd på Reguleringen.

Sikkerhet for personopplysninger

 1. Behandlingsansvarlig erklærer å ta alle nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for beskyttelse av personopplysninger;

 2. Behandlingsansvarlig har tatt tekniske forholdsregler for å sikre lagringsplasser for data, spesielt sikring av tilgang til datamaskiner med passord, bruk av antivirusprogramvare og regelmessig vedlikehold av datamaskiner.

Avsluttende bestemmelser

 1. Ved å plassere en elektronisk bestilling på nettsiden runelangeland.com, bekrefter kunden å være informert om alle vilkår for beskyttelse av personopplysninger og aksepterer dem i sin helhet;

 2. Kunden aksepterer disse reglene ved å krysse av i boksen i bestillingsskjemaet;

 3. Behandlingsansvarlig kan oppdatere disse reglene når som helst. Ny, oppdatert versjon må publiseres på nettsiden.

Disse reglene trer i kraft 26.01.2023.